G R À F I C S

G R À F I C S

FACILITACIÓ GRÀFICA
COMUNICACIÓ VISUAL
DISSENY DE PROJECTES
| ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT |
T A L L E R S

T A L L E R S

PERCEPCIÓ SENSORIAL
COMPOSICIÓ INSTANTÀNEA
NOTACIÓ & SCORES
| PEDAGOGIA | TRANSMISSIÓ |
N A T U R A

N A T U R A

SAGRADA
RECONNEXIÓ
CO-CREACIÓ
| SAVIESA INTERIOR | VALORS |