G R À F I C S

G R À F I C S

FACILITACIÓ GRÀFICA
COMUNICACIÓ VISUAL
DISSENY DE PROJECTES
| ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT |
T A L L E R S

T A L L E R S

PERCEPCIÓ SENSORIAL
COMPOSICIÓ INSTANTÀNEA
EINES CREATIVES
| PEDAGOGIA | TRANSMISSIÓ |
A C T I V I T A T S

A C T I V I T A T S

RECONNEXIÓ
CO-CREACIÓ
SAGRAT
| SAVIESA INTERIOR | COMUNITAT |
P R O J E C T E S

P R O J E C T E S

SOSTENIBILITAT
RESTAURACIÓ PATRIMONI
CARTOGRAFIA i PAISATGE
| VALORS AMBIENTALS |