F O R M A C I Ó

TALLERS
METODOLOGIA i EINES
EQUIPS
F O R M A C I Ó

Acompanyem a persones i organitzacions amb iniciatives i projectes en procés de transició, compromeses amb valors ambientals i comunitaris.