A C T I V I T A T S

SACRALITAT
RECONNEXIÓ
CO-CREACIÓ
A C T I V I T A T S

– Crear espais i dinamitzar-los per mitjà de propostes que ajudin a vincular-nos’hi desde la natura primordial, recuperant la saviesa interior, intuïtiva i desde el cor.
– Dialogar amb l’essència del nostre ésser, que ens apropa a la dimensió sagrada de l’existència.
– Entendre la Natura a través de la cerca de l’equilibri i harmonia amb l’entorn natural més proper.