N A T U R A

SAGRADA
RECONNEXIÓ
CO-CREACIÓ
N A T U R A

– Entendre la Natura a través de la cerca de l’equilibri i harmonia amb l’entorn natural més proper.
– Crear espais i dinamitzar situacions per mitjà de propostes que ens ajudin a vincular-nos’hi desde la nostra natura més pregona, el nostre ésser primordial, recuperant la saviesa interior, intuïtiva i desde el cor.
– Dialogar amb l’essència del nostre ésser, que ens apropa a la dimensió sagrada de l’existència.