G R À F I C S

COMUNICACIÓ VISUAL
FACILITACIÓ GRÀFICA
DISSENY de PROJECTES
G R À F  I C S

– Donar forma gràfica a un projecte amb l’ús de les nostres tradicions, alfabets, símbols, signes, colors i els seus significats.
– Traduir els continguts, les idees, paraules i situacions en imatges.
– Visualitzar una estructura o un procés a través d’esquemes i mapes conceptuals.
– Modelar les idees, organitzar la informació i ordenar els continguts per sintetitzar en visuals col·lectius.