G R À F I C S

G R À F I C S

FACILITACIÓ GRÀFICA
COMUNICACIÓ VISUAL
DISSENY PROJECTES
| PERSONALITZAT | MANUAL |
T A L L E R S

T A L L E R S

PERCEPCIÓ SENSORIAL
COMPOSICIÓ
CREACIÓ
| PEDAGOGIA | TRANSMISSIÓ |
C A R T O G R A F I A

C A R T O G R A F I A

PLANIFICACIÓ
PATRIMONI
PAISATGE
| SOSTENIBILITAT | ECOLOGIA |