C O M U N I C A C I Ó

C O M U N I C A C I Ó

DISSENY GRÀFIC
FACILITACIÓ VISUAL
PÀGINES WEB
F O R M A C I Ó

F O R M A C I Ó

TALLERS
METODOLOGIA
EINES CREATIVES
I T I N E R A R I S

I T I N E R A R I S

BANYS de BOSC
PÈRDUA i DOL
ART i TRADICIÓ