Ensenyaments a través dels Scores

Les pautes o ‘scores’ ofereixen eines comunicatives per fer evident els camins pels quals cadascú sent donant sentit a l’experiència viscuda a través del so i el moviment.
Un diàleg en acció en l’espai-temps en moviment i el desig innat de composar la nostra experència.