S E R V E I S

PERSONES
COMUNITATS
ORGANITZACIONS
S E R V E I S

Acompanyem a persones i iniciatives en procés de canvi, compromeses amb valors ambientals i comunitaris.
Oferim dinàmiques i metodologies que ajudin a enfortir els vincles entre grups i equips.
Creem espais i els dinamitzem per mitjà de propostes que ajudin a vincular-nos’hi desde la natura primordial, del nostre ésser.