<<
SILENE
>>
10
SILENE
GRÀFICA

2018-21 | Silene

 

 

Concepció gràfica i disseny de la pàgina web de l’associació Silene i de la publicació Quaderns de Silene. Estudi, divulgació i promoció del patrimoni immaterial (espiritual i cultural) i els valors associats en relació a la Natura i la seva conservació, especialment en espais naturals protegits. http://silene.ong

   n#01_Quaderns-Silene.pdf                                    n#02_Quaderns-Silene.pdf                                    n#03-Quaderns-Silene.pdf