<<
GREEN MOON ECO-VILLAGE
>>
18
GREEN MOON ECO-VILLAGE
FACILITACIÓ VISUAL

2015 | Mas Franch, La Garrotxa | Catalunya

Diagrames dibuixats amb guix en el terra per permetre escenificar la presentació d’una potencial Eco-vila, visualitzant els seus principis de base i estructura, desarrollats en el contexte d’un curs de formació de Permacultura.

La facilitació visual a través d’esquemes i mapes conceptuals és molt útil per acompanyar/guiar discussions i debats en un procés col·lectiu a llarg terme ajudant a:
– Co-construir marcs adaptats simples i eficaços
– Acompanyar als equips donant suport a la auto-organització i a l’aprentagtge per ells mateixos
– Encoratjar als participants a l’acció i a la reflexió
– Accelerar els processos col.laboratius

timeline diagramme