NOTACiÓ GRÀFICA

 


La notació gràfica emergeix del procés de traduir i expressar una experiència de forma narrativa a través d’eines gràfiques.
Les composicions resultants poden esdevenir suports per sessions de creació col.lectiva a través de la veu i el moviment.