Pautes Compositives  SCORES

Les pautes o scores ofereixen eines comunicatives per evidenciar els camins pels quals cadascú percep, donant sentit a l’experiència viscuda a través del so i el moviment.
Un diàleg actiu en l’espai-temps i el desig innat de composar la nostra experiència.