S O S T E N I B I L I T A T

PLANIFICACIÓ
PATRIMONI
PAISATGE
S O S T E N I B I L I T A T

– Acompanyar a iniciatives compromeses amb valors ambientals i comunitaris.

– Impulsar la sostenibilitat ecològica, en els hàbits de vida i treball.

– Entendre la Natura a través de la cerca de l’equilibri i harmonia amb l’entorn natural més proper.