<<
DIADA MARE TERRA
>>
03
DIADA MARE TERRA
INFANTS TIBETANS

Winter | 2013 | INDIA ‘Stemming from the ideal of a self-sufficient community, that is not over-dependent on outside assistance to preserve Tibetan culture and identity’. ROGPA www.tibetrogpa.org

Cel.lebració a través d’una dansa col.lectiva basada en la cosmologia dels 5 elements de la Tradició Tibetana. La mainada, juntament als ballarins de Butoh, expressa a través de moviments i dibuixos l’estat suscitat per cada un dels elements del cicle a través del Cosmograma creat en una dansa fluida.

10