F O R M A C I Ó

METODOLOGIA
TALLERS
DINÀMIQUES de GRUP
F O R M A C I Ó

Acompanyem a persones i organitzacions amb iniciatives i projectes en procés de transició, compromeses amb valors ambientals i comunitaris.