<<
METODOLOGIA
>>
01
METODOLOGIA
EINES

– Oferim eines creatives per a l‘expressió no verbal prioritzant el coneixement a través de l‘hemisferi dret del cervell (espiritual, receptiu, emocional, intuïtiu, creatiu, sintètic), posant èmfasi en les dimensions artístiques, simbòliques, holístiques, espacials i musicals.

– Fomentem la percepció i la sensibilitat pels aspectes acústics, les funcions espacials no verbals, la distinció i el record de les formes i la reconstrucció mental de conjunts a partir dels seus fragments. A través de la Notació Gràfica i del Paisatge Sonor del medi circumdant.

– Apliquem tres mètodes que treballen amb les Pautes Compositives o Scores i que ens han estat transmesos directament de la mà i experiència de les seves creadores: tres dones artistes que han dedicat la seva vida a treballar consignes per les creacions col.lectives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podeu trobar exemples realitzats a partir de tres tipus d’interpretació i registre que donen forma a l’espai i les relacions amb el medi, el cos i el cosmos a través de la grafia:

COREOGRAFIA –> Partitures i danses per viure el gest pautat en moviment.

CARTOGRAFIA–> Mapes i diagrames per explicar grups, territoris i processos.

COSMOGRAFIA –> Models per explicar un plà intangible de la Realitat (Valors, creences,…)