<<
DINAMITZACIÓ
>>
03
DINAMITZACIÓ
DINÀMIQUES de GRUP

Oferim dinàmiques i metodologies que ajudin a enfortir els vincles entre grups de persones, promoguent el treball en equip, la presa de decisions instantànies i la col.laboració, Les diferents propostes per afavorir els processos col.lectius involucren el cos i els sentits a la natura de forma lúdica i benefactora.

Destinat a col.lectius i equips d’empreses.