G R À F I C S

COMUNICACIÓ VISUAL
FACILITACIÓ GRÀFICA
DISSENY de PROJECTES
G R À F  I C S

Portafoli de projectes de facilitació: comunicació visual i disseny gràfic.