T A L L E R S

COMPOSICIÓ INSTANTÀNEA
PERCEPCIÓ SENSORIAL
NOTACIÓ & SCORES
T A L L E R S

Propostes orientades a una diversitat de participants i edats aprenent en co-creació a través de l’expressió artística. Un procés on l’experiència personal viscuda a través de la percepció sensorial del nostre entorn més immediat es tradueix a diferents llenguatges creatius per concloure en creacions col.lectives.